Konferensen

 • Visionen

  Europa, reformationens vagga, är nu hotad av sekularisering, islamisering och olika religiösa anspråk på dominans.

  Men Herren vill Re-formation: att varje församling och kyrka, från den romersk-katolska till ’contemporary churches’, än en gång ska formas efter bibliska principer. Detta sker genom en apostolisk väckelseström i Europa.

  Konferensen inbjuder europeiska ledare till profetisk tillbedjan och bön, att söka i Skrifterna och en stark koinonia med varandra i Anden.

 • Re-formation

  Re-formation innebär en re-formation av församlingen, bortom våra traditioner, tillbaka till originalet, den apostoliska kristendomen. Inget samfund eller något sammanhang äger ensamt svaren till de utmaningar som Europa står inför – det var därför Jesus upprättade sin kropp, som lever enligt hans vilja.

  Re-formation betonar:

  • Bibeln som enda auktoritet

  • Frälsningen i Jesus Kristus, förkunnad i Ande och kraft

  • Rättfärdighet genom tro

  • Den troendes tjänst – upplivandet av det konungsliga prästerskapet

  • Tjänstegåvor som utrustar Kristi kropp

  • Ett heligt liv

  • Levande gemenskap i Jesus – koinonia

  • Livet i Anden: Andens frukt, gåvor och den helige Andes närvaro

  • Israel: Guds egendomsfolk med en unik kallelse

  • Marana tha – Herrens återkomst

 • Organisation

  Konferensen anordnas av Skandinavisk teologisk högskolas Ledarskapsinstitut som lyder under Stiftelsen Skandinavisk teologisk högskola. För mer information, se teol.se.

  Högskolan är en oberoende protestantisk-karismatisk skola för teologi och ledarskap. Vår ambition är att utbilda en ny generation av ledare under ledorden bibeltro- väckelse – karismatiskt liv.

  Programmen är tillgängliga på svenska och engelska.

  Konferensen Re-formation är en del av skolans firande av 500-årsdagen av reformationen, med historiska och teologiska seminarier.

Pin It on Pinterest

Share This